Medi ambient

L'Ajuntament d’Esporles té la ferma voluntat d’aplicar polítiques eficaces per garantir un desenvolupament sostenible, a més de reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en tots els àmbits de la seva competència.

GESTIÓ DE RESIDUS 

Un bon exemple d’aquesta política mediambiental és la gestió de residus a Esporles, que ha apostat per la recollida selectiva porta a porta amb el sistema de pagament per generació implantat l’any 2009 a través del pagament de la taxa variable mitjançant les bosses vermelles de rebuig.

Els veïnats, amb el suport de l’Ajuntament, decidiren en el marc de l’Agenda 21 iniciar una estratègia a llarg termini per implantar la recollida selectiva porta a porta i millorar-la contínuament. D’aquest compromís en resultà una introducció progressiva de mesures per recollir els residus de la manera més efectiva possible que ha donat bons resultats. Aquesta iniciativa municipal, que fou capdavantera a l’Estat, ha aconseguit excel•lents taxes de recollida selectiva, com el 76,5% de l’any 2015.


 

  • Recollida porta a porta

La recollida selectiva porta a porta implica que els posseïdors dels residus efectuen la segregació dels seus residus a casa, però en lloc de dipositar-los en contenidors a la via pública, els residus en fraccions de matèria orgànica, paper-cartró, vidre, envasos lleugers i rebuig són recollits directament casa per casa d’acord amb un calendari establert.

Consulta la guia setmanal de recollida sel·lectiva:
-Calendari de recollida 
-Calendario de recogida
-Selective waste collection
-Collecte selective des déchets
-Selektive müllabholung

Més informació sobre al gestió de residus a Esporles a la guia setmanal de recollida selectiva:

-Guia ciutadana de gestió de residus català
-Guía ciudadana de gestión de residuos castellano
-
Citizen's guide waste managenent english
-Städischer abfallplan abfallwirtschaft deutsch 

Esporles disposa d’una ordenança reguladora de la gestió de residus, que pretén fomentar la recollida selectiva del municipi, i facilitar al màxim als ciutadans que puguin mantenir un poble més net i sostenible. Es pot consultar a document adjunt.

  • Parc Verd

Situació: al costat del camp de futbol de Son Quint, davant l’institut.
Horaris:
Dilluns: matins de 7:00h a 12:30h. horabaixa tancat.
De dimarts a divendres: matins de 7:00h a 12:30h i horabaixa de 17:00h a 19:30h.
Dissabte: de 9:00h a 17:00h.
El Parc Verd és una instal·lació municipal tancada i controlada que serveix perquè els particulars hi portin residus domèstics, alguns dels quals no es passen a recollir porta a porta. Allà hi trobareu un treballdor que us ajudarà a seleccionar correctament els vostres residus. Hi podeu adquirir bosses vermelles de rebuig. Recordau que el rebuig també s’hi ha de deixar sempre amb bossa vermella.
L’entrada de residus del Parc Verd està controlada estadísticament i la instal·lació està vigilada per càmeres de seguretat per evitar abocaments incontrolats.
D'altra banda, Esporles és un municipi adherit a la plataforma 

COMPOSTATGE COMUNITARI

Al Parc Verd hi ha composteres on hi podeu aportar matèria orgànica i participar al Projecte Pilot de Compostatge Comunitari. Finançat amb fons PIMA 2107.
També podeu fer compost a ca vostra de forma fàcil seguint les instruccions del Manual básic per fer Compost que trobareu adjunt al final d'aquesta pàgina.

LLUITA CONTRA EL MOSCART TIGRE

Esporles fou un dels primers municipis de Mallorca on es detectà la presència de Moscard Tigre l’any 2012, des de llavors la plaga s’ha estès a molts altres indrets. 
Des del primer moment, al municipi es va col·laborar amb la vigilància de la població i l’any 2014 es començaren a aplicar  mesures correctores a través de l’empresa especialitzada Consultoria Moscard Tigre. Així, durant l’any 2015 s’han aplicat tractaments larvicides, amb productes biològics innocus per altres animals, a 51 punts de les zones i espais públics on s’ha han detectat acumulacions d’aigua i larves, dels 350 possibles focus que es mantenen en observació.

Aquest fet ha provocat que, lluny d’augmentar la població de moscard tigre al municipi, el 2016 s’hagi produït una reducció del 22,5% en contraposició a l’augment del 390% que ha experimentat al conjunt de Mallorca.
La consultoria del Moscard Tigre realitza controls cada 15 dies de les trampes instal·lades a diferents indrets per detectar possibles nous focus

Més informació i consultes a:

 

MANTENIMENT DEL TORRENT DE SANT PERE

L’Ajuntament d’Esporles actua al Torrent de Sant Pere d’una manera econòmica i sostenible, amb l’objectiu d’evitar problemes de desbordaments i inundacions.

Es tracta de tenir dins el llit del torrent, a la zona que passa per dins el cas urbà, un grup d’ases i someres de raça autòctona i que amb la seva acció natural mantenen la vegetació controlada en aquest espai. L’eficàcia d’aquesta pràctica està avalada per segles d’experiència en el manteniment forestal a la Serra de Tramuntana.
Els exemplars són cedits cada estiu a l’Ajuntament, de forma totalment gratuïta, per L’Associació de criadors de pura raça asenca de les Illes Balears.
La iniciativa té també una vessant didàctica, en difondre la importància que aquesta espècie ha tengut en la història de l'agricultura i la gestió forestal a Mallorca; fomentant la seva conservació i el respecte entre els escolars i tots els ciutadans d'Esporles.
El període anual d’estança dels equins dins el Torrent de Sant Pere a Esporles és entre els mesos de maig i agost, evitant així les èpoques de més pluges.

PAES

L’Ajuntament d’Esporles també fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020, mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. En aquest sentit, es va adherir al Pacte de Batles l’any 2011 i va elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) que podeu consultar als documents adjunts.