Organigrama

El govern i l’administració del municipi correspon a l’Ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors. Aquesta és la composició actual del Ple municipal de l’Ajuntament d’Esporles:

Maria Ramon Salas (PAS-MÉS)

mramon@esporles.cat

 • Batlia

 • Àrea d’Urbanisme

 • Àrea de Seguretat Ciutadana, Policia i Protecció Civil

Albert Salido Malberti (PAS-MÉS)

asalido@esporles.cat

 • 1er Tinent de batle

 • Àrea de Manteniment

 • Àrea d’Esports
   

Pere Palou Mas (PAS-MÉS)

ppalou@esporles.cat

 • 2n Tinent de batle

 • Àrea de Cultura

 • Àrea d’Educació
   

Francisca Torres de la Fuente (Independent , llista PAS-MÉS)

xtorres@esporles.cat

 • 3er Tinent de batle

 • Àrea de Promoció econòmica

 • Àrea de Turisme

 • Àrea de Serveis socials, Benestar i Sanitat
   

Vicenç Vidal Matas (PAS-MÉS)

vvidal@esporles.cat

 • Área De Medi Ambient

 • Àrea de Participació ciutadana
   

Marta Neus López Cortés (PAS-MÉS)

mlopez@esporles.cat

 • Àrea d'Administració Municipal

 • Àrea d’Hisenda i Pressuposts

 • Àrea de Joventut
   

Joan Ferrà Terrassa (PAS-MÉS)

jferra@esporles.cat

 • Àrea de Festes populars

 • Àrea de Cooperació

REGIDORS DEL PP

pp@esporles.cat

 • Pedro Anguera Villalonga

 • Dolors Nadal Llinàs

 • Severiano Quevedo Mora

   

REGIDOR DEL PSIB-PSOE

psoe@esporles.cat

 • Antoni Bordoy Fernández