Adaptació de les Normes Subsidiàries al Pla Territorial

El 13/12/2004 es va aprovar definitivament el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM) (BOCAIB núm. 188, 31/12/2004) i que constitueix el nou model territorial per a tota l’illa, assolint objectius globals i particulars per a cada municipi. Amb la voluntat d’actualitzar el planejament urbanístic del municipi s’inicià un procés de revisió i adaptació al PTM de les NS. L’adaptació es va aprovar inicialment l’abril de 2011.

Subscriure a RSS - Adaptació de les Normes Subsidiàries al Pla Territorial