Normes Subsidiàries

L’instrument d’ordenació urbanística general actualment vigent en el municipi d’Esporles són les Normes subsidiàries (NS) aprovades definitivament per la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca el 23/11/2001 (BOIB 22/12/2001).

Subscriure a RSS - Normes Subsidiàries