Padró municipal d'habitants

Qui es pot inscriure al Padró?

Es poden inscriure al Padró d'habitants del municipi d’Esporles aquelles persones que vénen a viure al poble provinents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o bé de l'estranger i aquelles que, pel motiu que sigui, no consten al padró d'habitants d’Esporles, encara que continuen vivint al poble.

Documentació necessària per demanar el canvi de domicili:

  • Imprès de Padró (cal omplir les noves dades a la columna “Altes per trasllat de domicili: Esporles”.

  • Acreditació de propietat o lloguer de l'habitatge relativa al domicili on es vol fer la nova inscripció al Padró.

Cal fer els tràmits a les oficines municipals.

L’Ajuntament disposa d’una Guia de nouvinguts que us facilitaran informació per tràmits i serveis que requereixen les persones que venen a viure a Esporles. Podeu trobar-lo en aquest enllaç o el podeu sol·licitar a les oficines de l’Ajuntament.