ANUNCI D'ACTIVITAT

Data de publicacio: 
divendres, abril 6, 2018
Ateses les sol·licituds de permisos d’instal·lació d’activitat i obres, d’acord amb l’art. 40
de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici

d’activitats a les Illes Balears, s’obre el període d’informació pública.

Núm. Expedient 2017/6.
Sol·licitants:
LORENA CHUMILLAS CASAS i ANTONIO GONZÁLEZ COPERO
Activitat:
HOTEL INTERIOR,
Emplaçament:
C/ de sa Creu, núm. 1

Veure el document complet a l'arxiu adjunt.

Documents adjunts: