Bases per a la convocatòria i creació d'una borsa de Tècnic/a en atenció sociosanitària a persones depenents al domicili (treballador/a familiar)

Data de publicacio: 
dilluns, novembre 6, 2017

Bases per a la convocatòria i creació d'una borsa de Tècnic/a en atenció sociosanitària a persones
depenents al domicili (treballador/a familiar) amb caràcter temporal per cobrir necessitats o
substitucions a la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Esporles.