Convocatòria de Places d'Agent de la Policia Local (llistat admesos i exclosos)

Data de publicacio: 
dimarts, octubre 30, 2018

L'objecte d'aquesta publicació és la convocatòria de tres places d'agent de la Policia Local, pel sistema d'accés de torn lliure, de
l'Ajuntament d'Esporles, dotada en els pressupostos i ocupada per personal funcionari interí, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de
l'any 2018. Procediment de caràcter extraordinari d'accés a la plantilla de la policia local de l'Ajuntament mitjançant el sistema de selecció de
concurs-oposició.

Veure les Bases de la convocatòria i les ordenances del temari i l'Annex IV i el V als documents adjunts.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació del llistat (07-11-2018), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu, i se'ls advertirà que es considerarà no presentada la sol·licitud si no es compleix el requeriment.