Convocatòria de Places d'Agent de la Policia Local. Revisió d'exàmen

Data de publicacio: 
dilluns, gener 21, 2019

L'objecte d'aquesta publicació és la convocatòria de tres places d'agent de la Policia Local, pel sistema d'accés de torn lliure, de
l'Ajuntament d'Esporles, dotada en els pressupostos i ocupada per personal funcionari interí, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de
l'any 2018. Procediment de caràcter extraordinari d'accés a la plantilla de la policia local de l'Ajuntament mitjançant el sistema de selecció de
concurs-oposició.

Veure les Bases de la convocatòria i les ordenances del temari i l'Annex IV i el V als documents adjunts.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació del llistat (07-11-2018), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu, i se'ls advertirà que es considerarà no presentada la sol·licitud si no es compleix el requeriment.

Dia 22 de novembre de 2018 publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos i dels membres del tribunal qualificador.

PROVES FÍSIQUES DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2018 A LES 9.00H AL POLIESPORTIU MATEU CANYELLES D'INCA

Consulteu els resultats de les proves físiques i la data d'examen al document adjunt

Actualitzam dia 27/12/2018 amb el document del resultat de la prova psicotècnica i termini per revisió examen.

Actualitzam dia 18/01/2019 amb el DECRET DE BATLIA REVISIÓ EXAMEN ASPIRANT.