Correcció d’un error a l’Sportulis núm 48

Data de publicacio: 
dilluns, octubre 22, 2018

A la pàgina 6, a la informació titulada Renovació als vestidors del camp de futbol, diu erròniament que les obres les fa l’empresa Sin Tec (guanyadora del concurs d’adjudicació) però davant la seva renúncia, finalment les obres les fa l’empresa Elecnor, per un import de 98.409,99€ (sense aportar cap millora a l’oferta).