Digitalització de documents de l’arxiu històric

Data de publicacio: 
divendres, juliol 20, 2018

L’Ajuntament d’Esporles ha començat la digitalització de documents de l’arxiu històric municipal.

La primera passa de la digitalització de documents antics es fa gràcies a una subvenció del Consell de Mallorca per a Organització i digitalització d’arxius, que en subvenciona un 80%.

Aquesta primera fase consisteix en l’escaneig dels documents més antics que es conserven a l’arxiu, que són els que presenten més dificultats de conservació i per això tenen un risc més gran de fer-se malbé quan s’han de consultar. Concretament, es tracta de 10 pergamins, dels quals el més antic data de 1370 i és d’una compravenda de terrenys a Banyalbufar, que llavors pertanyia al municipi d’Esporles. També es digitalitzaran les Actes de Consells més velles, que són dels anys 1550 fins a 1558.

L’empresa encarregada de fer la feina és Libnova i està utilitzant un escàner Quarz HD format A1 amb càmera d’alta resolució que no emet ni rajos UVA, ni infrarojos per tal de protegir el paper i la tinta dels documents. S’està digitalitzant a 400 punts per polsada, la qual cosa permet veure la imatge molt ampliada sense perdre resolució.
Aquest iniciativa facilitarà la consulta de tota aquesta documentació per part d’historiadors i investigadors, sense posar-la en perill per la manipulació.
També s’ha penjat al web municipal l’Inventari de l’Arxiu Històric de l’Ajuntament. D’aquesta manera queda a l’abast de tothom saber quins documents hi ha i facilita la tria abans de fer-ne la sol·licitud de consulta. L’inventari es troba a Arxiu Municipal de l’apartat d’Administració Municipal del web.