Digitalització de l'arxiu històric

Data de publicacio: 
dilluns, juliol 22, 2019

Seguim digitalitzat els documents més antics de l'arxiu històric municipal amb el finançamet a través d'una subvenció del Consell de Mallorca.