Digitalització de l’arxiu municipal

Data de publicacio: 
dijous, setembre 5, 2019

Els documents més antics de l’arxiu municipal d’Esporles es van digitalitzant gràcies al finançament de les Subvencions dels Fons d’Organització d’Arxius dels Ajuntaments, que atorga anualment el Consell de Mallorca.
L’any passat es va començar aquest procés digitalitzant els 10 pergamins més antics i les primeres 19 Actes de Consell de l’Ajuntament.
Durant aquest estiu 2019 s’ha treballat en la preservació d’un grup dels següents documents per ordre d’antiguitat.
Tots aquests documents seran molt més accessibles i estan a la disposició de les persones que les vulguin consultar, sense haver-los d’exposar al perill de deteriorament per manipulació.
El pressuposts d’aquesta segona fase de digitalització ha estat de 6.000 € dels quals un 80% són finançats pel Consell de Mallorca.
A la imatge, el tècnic que ha digitalitzat els documents, l'arxivera de l'Ajuntament i la batlessa.