Domiciliacions i codis de contribuent de l'ATIB a Esporles

Data de publicacio: 
dijous, gener 31, 2019

Benvolguts veïns i veïnes,

Com ja sabeu, l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) va comunicar que, per raons de seguretat, eficàcia i immediatesa, ja no s’envien avisos de pagament dels imposts i taxes municipals que gestiona.
A partir d’ara, podeu accedir als rebuts de forma telemàtica, amb el codi de contribuent, a través del web www.atib.es (Carter virtual d’avisos), sense perjudici de poder domiciliar el pagament (opció recomanable), o que també els podeu obtenir de forma presencial a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB (que podeu consultar al web www.atib.es).
A partir d’aquest mes de febrer, personal de l’ATIB es desplaçarà mensualment a les oficines municipals de l’ajuntament per fer qualsevol tràmit relacionat amb els tributs que gestiona l’ATIB. Les dades previstes per a aquests propers mesos són 18 de febrer, 11 de març, 1 d’abril, 13 de maig i 3 de juny, de 10 a 12 hores. Per a mesos posteriors, s’aniran publicant les dades.
Les persones interessades podeu sol•licitar cita prèvia fins 3 dies abans del dia que vulgueu sol·licitar, al mateix ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 1, o al telèfon 971 61 00 02).
 
Per a qualsevol tràmit és imprescindible que aporteu el DNI, a més de la següent documentació per a aquests tràmits destacats:
 
Per a obtenir el codi contribuent, si és el mateix titular, el document d’identitat (DNI o NIE). Si no és el mateix titular, autorització del titular per fer aquest tràmit.
Per fer la domiciliació bancària, és necessari que el titular o la persona autoritzada a fer-la, presenti l’acreditació de la titularitat del compte bancari de domiciliació, així com una còpia dels rebuts a domiciliar i el DNI o NIE.
 
I recordau que teniu fins dia 10 de febrer per sol·licitar el pagament fraccionat de rebuts. Si ja el teniu fraccionat d’altres anys, no heu de fer res.
 
Per a més informació podeu contactar amb l’Ajuntament (tel. 971 61 00 02).
 
Atentament
 
 
 
Ajuntament d’Esporles