El Centre d’Estudis de l’Esplai durà la gestió i coordinació del Casal de Joves i del servei d’oci nocturn

Data de publicacio: 
dimarts, desembre 19, 2017

Per un període de 4 anys més, El centre d’Estudis de l’Esplai es farà càrrec de la gestió i coordinació del Casal Municipal de Joves i el servei d’oci juvenil nocturn.
Entre les seves funcions estan facilitar processos i activitats més enllà que les de la pròpia entitat, fer d’entitat d’acollida de projectes europeus i facilitar activitats del programa ERASMUS PLUS.
També assumeix la tasca d’oferir als joves , tallers i activitats gratuïtes de l’entitat de diferents programes propis del Centre d’Estudis de l’Esplai, el préstec de materials propis de l’entitat per facilitar noves activitats de temps lliure al Casal Municipal de Joves.
A més, es realitzarà  un curs de monitors dins el període establert d’aquest contracte sempre i quan hagi demanda suficient d’un mínim de 12 persones.
Dins l’apartat de voluntariat, coordinaran la feina  dels nostres voluntaris internacionals per posar en marxa un projecte d’intercanvi lingüístic , més coneguts com a “tàndems”.
El contracte és fruit d’un concurs i el preu del servei serà de 20.133,80 euros anuals.