Esporles acreditat com a municipi compromès amb la igualtat

Data de publicacio: 
dimecres, octubre 7, 2020

Esporles referma el seu compromís a favor de la igualtat efectiva de dones i homes amb l’obtenció d’aquest distintiu i l’assumpció del pla de compromisos que comporta. Aquests compromisos han de ser desenvolupats al llarg dels propers dos anys, i seran avaluats per a garantir el seu compliment i el manteniment de l’acreditació. Es tracta de fites que l’Ajuntament haurà d’assolir tant a nivell intern (pla d’igualtat, formació, gestió dels recursos humans propis, etc.) com a nivell extern (transversalitat de les polítiques d’igualtat, accions concretes en totes les àrees de gestió) i per tant, impliquen un alt nivell d’exigència per a l’avanç de la igualtat de gènere efectiva al municipi.

A principis d’any, l’Ajuntament d’Esporles va iniciar el procés d’acreditació a través de la constitució de la comissió d’igualtat, generada a partir de la Filadora, espai per a la igualtat, en la que hi participen les àrees d’Igualtat i Joventut de l’Ajuntament, i les representants de la Comissió feminista de l’Ateneu d’Esporles i l’associació juvenil centre d’Esplai La Cadernera. Una vegada superada la fase d’avaluació, el passat mes de juliol, s’ha pogut elaborar el pla de compromisos que permet a Esporles formar part de la xarxa de ciutats i pobles compromesos amb la igualtat.
L’acreditació SG CITY 50-50 és la primera certificació d’àmbit internacional que permet implantar un sistema de gestió per avaluar i certificar el compromís del govern municipal a favor de la igualtat de gènere i s’ha dissenyat d’acord amb les competències municipals, la normativa i els mandats i tractats internacionals en relació amb els drets humans de les dones, el desenvolupament humà, les ciutats i el canvi climàtic (l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana).
El distintiu té la vocació de ser, a més d’un reconeixement públic de la tasca realitzada a l’Ajuntament, una eina de millora de les competències de gestió municipal i la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals, afavorint la transparència i la rendició de comptes i apostant fermament per la reversió de les desigualtats de gènere.
El procès d'acreditació s'ha duit a terme amb el finançament d'una subvenció de la Direcció Insular d'Igualtat i diversitat del Consell de Mallorca.