Esporles contra les violències masclistes

Data de publicacio: 
divendres, novembre 29, 2019

El Ple Municipal es va adherir a la campanya del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, del 25 de novembre, aprovant per unanimitat una Declaració Institucional “Per una Mallorca Lliure de Violències Masclistes”.
D’aquesta manera es fa patent el compromís municipal de lluitar amb tots els mitjans al seu abast i totes les seves competències, treballant per prevenir i eradicar la violència contra les dones en tots els àmbits i intentar construir municipis lliures d’aquesta lacra.
Sota el lema de Reaccionem! Esporles se summa a la campanya 2019 impulsada pel Consell de Mallorca, des del consistori i convidant a tota la ciutadania i entitats del municipi a reaccionar i afegir-se a la lluita, a la vigilància de comportaments perillosos i a l’acompanyament de les dones que la pateixen.