Informació important per als conductors de bicicletes

Data de publicacio: 
dilluns, novembre 13, 2017
  • CASC de protecció homologat. Els menors de 16 anys tant conductors com a ocupants de bicicletes i ciclos han de portar sempre posat el casc, independentment de la via per la qual circulin.

Per als majors de 16 anys, la llei no canvia. El seu ús és obligatori només en vies
interurbanes, encara que es recomana el seu ús també en vies urbanes.
(Del camp de futbol al casc urbà, és una via interurbana), dins casc urbà no es obligatori però es recomanable.

  • S’han de dur enceses LA LLUM DE POSICIÓ DAVANTERA (blanca) i POSTERIOR (vermella), SI ES CIRCULA DE VESPRE o quan hi hagi menys visibilitat.
  • A VIA INTERURBANA, OBLIGATORI DE VESPRE, a més de l’enllumenat cal dur una peça reflectora homologada, que permeti alertar de la seva posició a 150m. de distància.
  • Catadiòptric vermell homologat posterior OBLIGATORI.
  • Timbre OBLIGATORI.
  • Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i reproductors de so amb auriculars o similars, durant la conducció.