INFORMACIÓ IMPORTANT EN CAS DE FUITA D’AIGUA

Data de publicacio: 
divendres, febrer 14, 2020

En cas de detecció d’una fuita d’aigua al vostre domicili, heu d’actuar de la manera següent:

  1. Avisar a l’Ajuntament tot d’una i abans de fer cap intervenció o reparació, al 686 94 48 27.

 

  1. Esperar que se faci una inspecció i comprovació per part del serveis municipals. Mai s’ha de reparar la fuita abans d’aquesta inspecció!

 

  1. Fer reparar la fuita i demanar factura al professional que faci la feina.

 

  1. Sol·licitar la devolució que correspongui emplenant l’imprès corresponent (adjunt) acompanyat obligatòriament de la factura oficial dels treballs de reparació.