Pagament de tributs exercici 2018

Data de publicacio: 
divendres, setembre 13, 2019

PAGAMENT DE TRIBUTS EN TERMINI VOLUNTARI DE L’AJUNTAMENT
D’ESPORLES CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2018

CONCEPTES
‒ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
‒ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
‒ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
‒ TAXES MUNICIPALS

TERMINI VOLUNTARI DE PAGAMENT
De l’1 d’octubre al 3 de desembre de 2018
(ambdós inclosos)

OBTENCIÓ DE L’AVÍS DE PAGAMENT

Per INTERNET:
‒ Amb el codi de contribuent a través del Carter Virtual d’Avisos (https://www.atib.es > Carter virtual d’avisos).
‒ Amb l’avís de pagament de l’exercici anterior (https://www.atib.es > Tributs locals > Obtenció d’avís i pagament
de tributs locals periòdics).
‒ Si teniu un certificat digital reconegut per l’ATIB, a la Carpeta fiscal (https://www.atib.es > Carpeta fiscal).
‒ A través del Servei de Consultes i suggeriments (https://www.atib.es > Consultes i suggeriments).

De FORMA PRESENCIAL:
A l’oficina de recaptació de l’ATIB situada al carrer de Francesc de Borja Moll, 22, 07003
Palma, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (es poden consultar les dades de les
oficines en el web <https://www.atib.es> o telefonant al 901 201 530), de dilluns a dijous laborables de les 8.15 a les
13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores (durant els mesos de juliol i
agost l’horari és de 8.15 a 14.30 hores, de dilluns a divendres laborables). Es recomana sol·licitar cita prèvia, que
podeu fer per Internet (https://www.atib.es > Cita prèvia) o telefonant al 971 678 404.

Entre els dies 1 d’octubre i 2 de desembre, ambdós inclosos, es podrà obtenir el document de pagament a
l’Ajuntament d’Esporles, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 13.30 hores, i els dimarts i dijous laborables,
de 17 a 19 hores.

El dies 16 de setembre, 7 d’octubre i 18 de novembre, personal de l’ATIB us atendrà a les dependències
municipals de les 9 a les 13.30 hores. Els interessats, han de sol·licitar cita prèvia fins dos dies abans al mateix
ajuntament (tel.: 971610002).

Una vegada obtingut l’avís de pagament o el document d’ingrés, podeu fer el PAGAMENT de les formes següents:

- Per Internet, en https://www.atib.es > Tributs locals > Pagament de tributs locals de cobrament periòdic, mitjançant
el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de
dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti.

- A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA;
Bankia; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banc Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja
Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

- En els caixers automàtics de CaixaBank, BBVA i Bankia.

Tota la informació al document adjunt