Remodelació dels aparcaments a Jaume I

Data de publicacio: 
divendres, febrer 7, 2020

Un cop traslladada l’aturada del bus del carrer Jaume I a la carretera (Joan Riutort), s’han redistribuït les places d’aparcament al tram superior d’aquest carrer, entre Filadores i Estricadors.
Com que ara, en aquest tros, el trànsit només té sentit de baixada, els aparcaments del costat on hi havia l’antiga aturada del bus s’han pintat en bateria, la qual cosa fa augmentar unes quantes places; entre les que se guanyen a l’espai on s’aturava el bus i el canvi de cordó a bateria ha permés pintar-hi més llocs.