Suvencions per a persones autònomes

Data de publicacio: 
dimarts, juliol 14, 2020

La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria, i Economia Social i Circular ha aprovat les subvencions per ajudar a les persones físiques autònomes que hagin de reiniciar o continuar la seva activitat una vegada endegat el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19, i mantenir l’activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d’autoocupació a les Illes Balears.

Quantia de l'ajut
2.000€ si no tenen treballadors
2.500€ si tenen entre 1 i 2 treballadors
3.000€ si tenen més de 2 treballadors

Al document adjunt hi trobareu tots els detalls i requisits per a accedir a aquesta subvenció.

La tramitació de les subvencions serà telemàtica, i constarà de dues fases:

Tràmit 1: sol·licitud de la cita prèvia per començar el tràmit telemàtic
Podreu sol·licitar l'assignació de data i franja horària per presentar la sol·licitud a partir del dia 22 de juliol a les 9 del matí a la web https://reservatorn.caib.es (prèviament, la web no estarà operativa).
En aquest tràmit només s’haurà d'introduir la identitat del treballador autònom que demana les ajudes (no el representant), municipi del domicili fiscal, si realitza la seva activitat durant tot l'any, o, si és de temporada, i el correu electrònic.
Una vegada introduïts els camps anteriors, el sistema informarà del termini assignat per a presentar les sol·licituds.
La cita prèvia és obligatòria per poder accedir al tràmit 2.

Tràmit 2: presentació de sol·licitud:
Per presentar la sol·licitud es requereix el certificat digital. Si no en teniu, aquí teniu l’enllaç amb instruccions per obternir-lo.
https://app.iempren.es/noticia/139/2020/com-obtenir-el-certificat-digital
Dins de la franja assignada del tràmit 1, s'accedirà al procediment de la seu electrònica que s'ha publicat en el BOIB Núm.122 d'11 de juliol 2020.
És important que el tràmit 2 es realitzi en la franja assignada pel tràmit 1.

Per a qualsevol aclariment o ajuda podeu contactar amb l´ AODL a aodl@esporles.cat o al 971611556