PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

Informació

PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

PROCÈS DESESTIMAT

Amb data de dia 22 de febrer de 2018 s'ha aprovat pel Ple municipal la proposta de desestiment del Procediment, per la qual cosa queda desestimat i es tornarà a publicar al BOIB amb les modificacions. El termini de presentació de propostes serà de 10 dies naturals a partir de la publicació al BOIB
 

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimarts, febrer 13, 2018
Data termini: 
dilluns, març 5, 2018
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: aa4eb8278440b1d1db69127719553e54994fad80
Emprenta digital SHA1: 3730c3e1c7aaaaa44fd412672d5ce34e8853c804
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f42db5627514eda9403540315d1cbf2575477d66
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d7d1d96999c16c786e400118e84554dd053a094b
Segell de verificació: