PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

Informació

PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimarts, febrer 27, 2018
Data termini: 
divendres, març 9, 2018
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: f29acb4da0214a3df2ef0f774d683dcd8480c952
Emprenta digital SHA1: 3730c3e1c7aaaaa44fd412672d5ce34e8853c804
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 056eb0b1c9e38dfd5dbcdd8f93931ad2c158c1b6
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c8c2c33049f99778e18a0df419184283bf45f2f3
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 36737509ecafa67d5c745529a10a65bb421b8a7d
Segell de verificació: