Plec de clàusules administratives del contracte de subministrament del vehicle per a la Policia Local de l'Ajuntament d'Esporles

Informació

Plec de clàusules administratives del contracte de subministrament del vehicle per a la Policia Local de l'Ajuntament d'Esporles

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dijous, setembre 29, 2016
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 424d683aa088347fa3619819fe4ccaa28ab13c44
Emprenta digital SHA1: 0fe109a4d2b29926b2f616efe6a6aeba71b5a987
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 74064c3d5120b6c3010125ab491ad4aaf30dddd1
Segell de verificació: