Plèc de clàusules Administratives particular que han de regir la contractació de vehicle de la Policia Local finançat mitjançant renting

Informació

Plèc de clàusules Administratives particular que han de regir la contractació de vehicle de la Policia
Local finançat mitjançant renting.

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dissabte, abril 15, 2017
Data termini: 
diumenge, abril 30, 2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 4183e73c29c220112c5451d1458961984bef4bba
Emprenta digital SHA1: bcd8cc40cb77f6c526daadce6fc7c7543b9e54eb
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9bcbe1177b17dbd1233225138932b41ee85a83c6
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2068821f70f4d58655abaaac70b4580c7712281e
Segell de verificació: