Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis, per procediment obert, del Cementiri Municipal d'Esporles

Informació

Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis, per procediment obert, del Cementiri Municipal d'Esporles

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dissabte, agost 4, 2018
Data termini: 
dijous, agost 23, 2018
Publicacions