Plec de clàusules per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica d'origen renovable, de l'Ajuntament d'Esporles

Informació

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA D'ORIGEN RENOVABLE, DE L’AJUNTAMENT D'ESPORLES, PER PROCEDIMENT PÚBLIC I OBERT DE SELECCIÓ DE L’ADJUDICATARI
 
 

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimarts, agost 23, 2016
Data termini: 
dimecres, setembre 7, 2016
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: fe275d116f4dbd10af2755de69b7d3c235658950
Emprenta digital SHA1: ef3ce2c6f4075fc219cdc7bc9023a99cac45a321
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d0b960daeed51b29c70d1c38b35f92f0a2c52d65
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 77aaa8250925ddfb3d893a02b932475b39d7b15e
Segell de verificació: