Plec de condicions pel contracte de la gestió integral del Centre d'estades diürnes

Informació

Plec de condicions pel contracte de la gestió integral del Centre d'estades diürnes, per a l'atenció de persones majors de l'Ajuntament d'Esporles.

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dijous, desembre 1, 2016
Data termini: 
diumenge, desembre 11, 2016
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 0da6e4abd42d17eae5cf4b97e943693d5c3db82e
Emprenta digital SHA1: 513710ebbd03b4f1a46440fa3ded8e0b1fb48227
Segell de verificació: