Plec de condicions pel contracte de la gestió integral del Centre d'estades diürnes

Informació

Plec de condicions pel contracte de la gestió integral del Centre d'estades diürnes

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dissabte, desembre 24, 2016
Data termini: 
diumenge, gener 8, 2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: f522ad31e7c357a8e255420c91ebc4bb25470849
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: bcccfd004b39f6322b7a52b114a12498ad4c605a
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 03a3248a783976170858e3c6bf4c536d76cc7dcf
Segell de verificació: