PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL CASAL DE JOVES

Informació

CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL CASAL DE JOVES
 

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dijous, agost 17, 2017
Data termini: 
dijous, agost 31, 2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 05c7d7efedb3c5826c9c193fb168c5ffe166fe09
Emprenta digital SHA1: 75c324811f2c15c4d326f167d794559eeaea443c
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: db2a8a52efd1534c4591df5ac31b884bd3fae867
Segell de verificació: