PLECS DE CLAUSULES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CAMIÓ GRUA PER LA BRIGADA DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES

Informació
PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CAMIÓ GRUA PER LA BRIGADA DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
divendres, febrer 23, 2018
Data termini: 
dilluns, març 5, 2018
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a28ecd66ab5fe848047556b65c122f556924381e
Emprenta digital SHA1: 1539329503b3e12a1b309fc3e347122090e29127
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8fff5d096e954219ce0ed9e2c46633b61fa84155
Segell de verificació: