Plecs per a la Prestació del Servei de gestió del Parc Verd i recollida de residus voluminosos d'Esporles

Informació

Plecs per a la Prestació del Servei de gestió del Parc Verd i recollida de residus voluminosos d'Esporles

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimarts, febrer 6, 2018
Data termini: 
divendres, febrer 16, 2018
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: cc49ee3de707c2afe1def05698a92d70da0cb02e
Emprenta digital SHA1: 865711f6e66bdac74fdba5e815b9a3718ce495f1
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ad142cd77b6d3bbdad61239616c4248f9d68e73c
Segell de verificació: