Projecte de renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona posterior de la Plaça del Jardinet (antiga plaça de la Constitució)

Informació
“Projecte de renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona posterior de la Plaça del Jardinet (antiga plaça de la Constitució)
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimecres, juliol 8, 2020
Data termini: 
dimarts, juliol 28, 2020
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ca1f9236d189521dd0a7a3d058588c73a87d08ba
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 44a04336cf60b1d1c5e806457d15757fe5f0c181
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f60ace38e4e78c0bb2757ce4cf8c152411d6e6ad
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f1a2e56e48bdb44878998dc34605f60b14c4c0ce
Segell de verificació: