Projecte de renovació xarxa de residuals, pluvials i d'aigua potable en la Plaça Balanguera, tram carrer Cotoner i carrer Estricadors

Informació

Projecte de renovació xarxa de residuals, pluvials i d'aigua potable en la Plaça Balanguera, tram carrer Cotoner i carrer Estricadors

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimecres, febrer 1, 2017
Data termini: 
dimecres, febrer 15, 2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9cff29709bee18a2aae687ec234b037f9ca05136
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0dee468d7cc79fb7903a1adab14262c8d12a2089
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 360dcc476120e6f482660f6f4bcadfa9897c9ea0
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8dba0ef35f5b64740c28c68a71b781b6b0b5ab6f
Segell de verificació: