Subministrament d'un vehicle adaptat pel Centre d'Estades Diurnes

Informació

Plec de condicions pel subministrament d'un vehicle adaptat pel servei d'Estades Diurnes d'Esporles.

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dijous, novembre 17, 2016
Data termini: 
diumenge, novembre 27, 2016
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: eed8e0a3c96ed6735e53b2ffbafba774e76cfcfb
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 07958529557d0183513d7cf38bcb8a4069fbad1a
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f12eb0390e101b3af651941c5b02f932804e6d18
Segell de verificació: