Negociat sense publicitat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, HIGIENE AMBIENTAL I CONTROL DE PLAGUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
DE MANTENIMENT, HIGIENE AMBIENTAL I CONTROL DE PLAGUES

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 78b3f79dd633ee64918fd2142bae900b42f3f5f2
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 78a475d3c4d0f37e7d49b3c134c10c954a2f1ad0
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2b5cb341172dddec308cc066bbf9986d9f16ba68
Segell de verificació:

PLECS DE CLAUSULES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CAMIÓ GRUA PER LA BRIGADA DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES

PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CAMIÓ GRUA PER LA BRIGADA DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a28ecd66ab5fe848047556b65c122f556924381e
Emprenta digital SHA1: 1539329503b3e12a1b309fc3e347122090e29127
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8fff5d096e954219ce0ed9e2c46633b61fa84155
Segell de verificació:

Projecte de Rehabilitació de la coberta de l'Escoleta Municipal d'Esporles

Aprovació del Projecte de Rehabilitació de la coberta de l'Escoleta Municipal d'Esporles

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: b51de8145e02e87d3cf7208bd27729139732844b
Emprenta digital SHA1: a62312c964dc2ada0748b0fea80d306593996210
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2f6d6756e595f18c1d03415a397687c688963781
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 22212cc76aba26257f9ddef00b3125afb5186212
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3194e0408777f5be0ebc9eaa7cde7a9bd44f0da9
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 18f39fba42f9dde5b9f43b035266f1240309c772
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 89882cc48943f31d6fd70b5777e6233fb6d60009
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2ecb989783a2aebf6c1f5e7982499cb3b1bfabfd
Segell de verificació:

PLECS DE CLAUSULES SUBMINISTRAMENT DEL VEHICLE PER A LA BRIGADA DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES

PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
VEHICLE PER LA BRIGADA DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES

PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL CASAL DE JOVES

CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL CASAL DE JOVES
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 05c7d7efedb3c5826c9c193fb168c5ffe166fe09
Emprenta digital SHA1: 75c324811f2c15c4d326f167d794559eeaea443c
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: db2a8a52efd1534c4591df5ac31b884bd3fae867
Segell de verificació:

Projecte de dipòsit regulador d'aigua potable

Projecte de dipòsit regulador d'aigua potable.
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 6748df405e010770128848d294d740ad88859e80
Emprenta digital SHA1: 35f89bd414c2556be2f6400410ad4aeb7fda76e8
Emprenta digital SHA1: f0033d170533eb30f5298bcd31820d9cf9d8f046
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0d6126b977a7ce341d78c440034341d8b78414ea
Segell de verificació:

Projecte de renovació xarxa de residuals, pluvials i d'aigua potable en la Plaça Balanguera, tram carrer Cotoner i carrer Estricadors

Projecte de renovació xarxa de residuals, pluvials i d'aigua potable en la Plaça Balanguera, tram carrer Cotoner i carrer Estricadors

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9cff29709bee18a2aae687ec234b037f9ca05136
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0dee468d7cc79fb7903a1adab14262c8d12a2089
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 360dcc476120e6f482660f6f4bcadfa9897c9ea0
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8dba0ef35f5b64740c28c68a71b781b6b0b5ab6f
Segell de verificació:

Subministrament d'un vehicle adaptat pel Centre d'Estades Diurnes

Plec de condicions pel subministrament d'un vehicle adaptat pel servei d'Estades Diurnes d'Esporles.

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: eed8e0a3c96ed6735e53b2ffbafba774e76cfcfb
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 07958529557d0183513d7cf38bcb8a4069fbad1a
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f12eb0390e101b3af651941c5b02f932804e6d18
Segell de verificació:

Plec de clàusules administratives del contracte de subministrament del vehicle per a la Policia Local de l'Ajuntament d'Esporles

Plec de clàusules administratives del contracte de subministrament del vehicle per a la Policia Local de l'Ajuntament d'Esporles

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 424d683aa088347fa3619819fe4ccaa28ab13c44
Emprenta digital SHA1: 0fe109a4d2b29926b2f616efe6a6aeba71b5a987
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 74064c3d5120b6c3010125ab491ad4aaf30dddd1
Segell de verificació:

Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació, per procedimient negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per a l’execució de “instal•lacio d’enllumenat al camp de futbol” del terme municipal d’Esporles

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMIENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’EXECUCIÓ DE “INSTAL·LACIO D’ENLLUMENAT AL CAMP DE FUTBOL” DEL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2baafff8ca13312627ec223af8e69f19f511da96
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1a7dc18732ad8ec21882586e5bf55d89b0a4ae1f
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1341f69c119fadfb3d7664a780275d3551d2efd7
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: dd4a089cef7a0039740b0a597285dbda5fe58503
Segell de verificació:
Subscriure a RSS - Negociat sense publicitat