Obert

ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX

PLECCLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES

Plec de clàusules per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica d'origen renovable, de l'Ajuntament d'Esporles

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA D'ORIGEN RENOVABLE, DE L’AJUNTAMENT D'ESPORLES, PER PROCEDIMENT PÚBLIC I OBERT DE SELECCIÓ DE L’ADJUDICATARI
 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES.

El termini de presentació d'ofertes serà de 26 dies a comptar des del dia de la publicació al BOIB. (Publicat al BOIB 176 de dia 25 de desembre de 2014).

Subscriure a RSS - Obert