Comunicació prèvia d'obres d'escassa entitat

Qui ho pot sol·licitar?
Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària:
-    Comunicació prèvia
-    Nomenament d’empresa constructora.
-    Plec de condicions per comunicació prèvia obra d’escassa entitat.
-    Redacció de pressupost detallat.
-    Croquis explicatiu de les obres a realitzar.
-    Dues fotografies actuals de l’objecte de la llicència.
-    Pagament de l’impost sobre construccions (2,8% sobre pressupost)
-    Pagament de taxa per expedició de documents (0,55% sobre pressupost. Mínim 35€)