Sol·licitud de Certificat d’antiguitat

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària:

  • Sol·licitud de Certificat d’antiguitat  (omplir el formulari d’instància general i especificar que el tràmit que es vol realitzar)
  • Situació sobre plànol cadastral
  • Croquis amb mides o a escala de la construcció
  • Fotografies de la construcció
  • Fotocòpia de l’escriptura
  • Pagament de la taxa per expedició de documents (43€), que heu de pagar en recollir el certificat.