Sol·licitud de Final d’Obres

Qui ho pot sol·licitar?
Totes aquelles persones amb possessió d’una llicència d’obra major.

Documentació necessària:
-          Sol·licitud de final d’obra*.
-          Manual d’ús i manteniment de les instal·lacions.
-          Certificació de final d’obra emesa pels tècnics responsables de l’execució de les obres.
-          Justificant d’haver presentat el model 900 al Centre de Gestió Cadastral (C/ Gaspar Sabater, núm. 3 de Palma).
-          Pagament de la taxa per expedició de documents 100 euros.
-          Fotografies de diferents angles la construcció.

Documents adjunts: