Sol·licitud del certificat de distància del domicili al Centre Escolar

Cal fer la sol·licitud a les oficines municipals que ho tramitarà amb la Policia Municipal.